Jednota českých právníků

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

            dovolujeme si Vás  upozornit na upřesnění místa konání seminářů PS JČP v měsíci  listopadu  a   prosinci  2018,  

            Vzhledem ke změnám v postupu rekonstrukčních prací v objektu Justiční akademie ČR v Praze 1, Hybernská 18 nelze nadále užívat přednáškový sál v tomto objektu. Nelze tedy již konat nejbližší seminář v listopadu  v tomto přednáškovém sále.

Zbývající semináře budou konány v původním místě : v Justičním areálu Na Míčánkách, ul. 28. pluku 1533/29b, Praha 10-Vršovice.

Jedná se o následující semináře:

Seminář (kód 1118) na téma: „Řízení o pozůstalosti a soudní spory z něj vyplývající“

Termín konání: čtvrtek 22. listopadu 2018 od 9.00 hodin (konec  14.00 hodin)

Místo konání: Dražební sál  v přízemí Justičního areálu  Na Míčánkách, ul. 28.pluku 1533/29b, Praha 10-Vršovice

Přednášející: JUDr. Ljubomír Drápal, předseda Krajského soudu v Praze

Seminář (kód 1218) na téma: „Bytové spoluvlastnictví“

(seminář je zaměřen na výklad  specifik bytového spoluvlastnictví ve vztahu ke spoluvlastnictví jako takovému,   problematiky společenství vlastníků jednotek  coby právnické osoby, správy domu a pozemku dle  osnovy semináře v Pozvání na podzimní semináře  2018)

Termín konání: úterý 18. prosince 2018 od 9.00 hodin (konec 14.00 hodin)

Místo konání: Přednáškový /dražební//  sál v přízemí Justičního areálu Na Míčánkách, ul. 28.pluku 1533/29b, Praha 10-Vršovice   !!!

Přednášející: JUDr. Josef Holejšovský, předseda senátu Vrchního soudu v Praze