Jednota českých právníků
Prosíme členy, aby nezapomněli uhradit příspěvek na tento rok.