Jednota českých právníků

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 vzhledem k mimořádné situaci vyvolané epidemií COVID-19 se přednáška č. 2220

 Typy žalob ve správním soudnictví a jejich rozlišení (2220)

 s JUDr. Ladislavem Hejtmánkem plánovaná na pondělí 30. 3. 2020 ve sborovně Právnické fakulty UK v Praze, nám. Curieových 901/7, Praha 1, č. dveří 38, přízemí,

 

se odkládá na neurčito.

 

 O novém termínu Vás budeme informovat, jakmile mimořádná situace  pomine. Zaplacené vložné bude v plné výši vráceno na bankovní účet, ze kterého bylo uhrazeno.

 Děkujeme za pochopení.

 Pražské sdružení JČP