Jednota českých právníků

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vám připomenout a současně Vás  pozvat na

...
Unikátní série obrazů od největších českých velikánů jako Emil Filla, Antonín Procházka, Václav...

Připomínáme, že členské příspěvky se hradí do 31. 3. 2019 na účet Jednoty českých právníků č.

...

V pondělí 14. ledna 2019 se na půdě ČAK uskuteční setkání zástupců všech právnických profesí -

...

Jednota českých právníků ve spolupráci se všemi právnickými komorami a právnickými stavovskými

...
Spolek českých právníků Všehrd letos oslaví 150. let od svého založení. Toto kulaté výročí se...
V září 2017 podepsaly organizace sdružující právnické profese a Jednota českých právníků...

S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu, že nás navždy opustil doyen české právnické obce JUDr.

...

Program

  1. Zahájení.
  2. Aktuální situace JČP (připravované změny stanov a příspěvkového řádu JČP).
  3. Přednáška
...

Program

  1. Přednáška JUDr. Jiřího Pospíšila o poznatcích z práce poslance Evropského parlamentu
  2. Komentovaná
...

Pozvánka na společný zájezd do Kuksu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

            zveme Vás na jednodenní

...

Program bude upřesněn

   
Pořadatel: JČP Brno
Datum akce: pátek 12. 5. 2017 od cca 6,30 hod. do 19. 00
...

 Pražské sdružení JČP a Společnost Vyšehrad z.s.

si Vás dovolují pozvat

ve středu 5. dubna 2017 v 18.00

...

 

Místo konání: Právnická fakulta, č. dv. 38, přízemí
Pořadatel: Pražské sdružení JČP
Datum akce: 9.
...

Zasedání Grémia Jednoty českých právníků

Místo konání: Zasedací místnost Obvodního soudu pro Prahu 1 (č.dv.
...

Slavnostní předávání Randových medailí 2016

Místo konání: Vlastenecký sál, Karolinum, Praha 1,
...

Slavnostní předávání Randových medailí 2016

Místo konání: Karolinum, Malá aula (1.p.), Ovocný trh 3,
...

25. 9. 2017: Pozvánka na společné setkání se zástupci právnických profesních komor a spolků

VZHLEDEM K OMEZENÉ KAPACITĚ JE NUTNÁ PŘEDCHOZÍ REGISTRACE NA E-MAILOVÉ ADRESE PS JČP Tato

...

Místo konání: Vratislavův sál
Nového děkanství Vyšehradské kapituly, K Rotundě 10, Praha 2,

...