Jednota českých právníků

Připomínáme, že členské příspěvky se hradí do 31. 3. 2019 na účet Jednoty českých právníků č. 237776712/0300 u ČSOB. Do zprávy pro příjemce uveďte laskavě vaše jméno, příjmení a obec vašeho bydliště (případně i variabilní symbol shodný s Vaším členským číslem - variabilní symbol není podmínkou).