Jednota českých právníků
Spolek českých právníků Všehrd letos oslaví 150. let od svého založení. Toto kulaté výročí se spolek rozhodl uctít slavnostním ceremoniálem, který proběhne 8. března 2018 ve Velké aule Karolina. Navazovat bude vernisáž výstavy z historie spolku v Křížové chodbě Karolina uspořádaná ve spolupráci s Jednotou českých právníků a Univerzitou Karlovou. Výstava bude na místě volně přístupná až do 22. března 2018. Budeme velice rádi, pokud výstavu navštívíte.

Martin Matoušek, starosta