Jednota českých právníků
Pozvánka na adventní setkání s hudbou na Vyšehradě