Jednota českých právníků

Zasedání Grémia Jednoty českých právníků

Místo konání: Zasedací místnost Obvodního soudu pro Prahu 1 (č.dv. 135/1.p.), Ovocný trh 14, Praha 1
Přednášející: doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc., PF UK Praha
Datum akce: 25. 11. 2016
Čas akce: 10:00
Pořadatel:  JČP (ústředí)