Jednota českých právníků

Program

  1. Zahájení.
  2. Aktuální situace JČP (připravované změny stanov a příspěvkového řádu JČP).
  3. Přednáška prof. JUDr. Ireny Pelikánové, DrSc., na téma: "Z judikatury
  4. Soudního dvora Evropské unie".
  5. 4. Diskuse a závěr.

 

Místo konání: sborovna Právnické fakulty Univerzity Karlovy  v Praze 
Pořadatel: JČP Praha
Datum akce: 25. 5. 2017 v 15.00 hod.