Jednota českých právníků

Program bude upřesněn

   
Pořadatel: JČP Brno
Datum akce: pátek 12. 5. 2017 od cca 6,30 hod. do 19. 00 hod.

.