Jednota českých právníků

Pozvánka na společný zájezd do Kuksu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

            zveme Vás na jednodenní zájezd, který připravil výbor Pražského sdružení JČP pro své členy, tentokrát za českým barokem do východních Čech.

Zájezd se uskuteční v sobotu dne 10. června 2017

Program zájezdu:

1/         Návštěva a prohlídka pevnosti Josefov, která je ukázkou pevnostního stavitelství 18. stol. Byla postavena v období vlády císaře Josefa II. k ochraně východních Čech jako součást pevnostní obrany vedle Hradce Králové a Terezína. Josefov je částí města Jaroměře, s nímž je spojena také osobnost významného barokního sochaře M.B. Brauna.

Prohlídka zahrnuje prohlídku části podzemního obranného systému pevnosti, obytných kasemat, Bastionu I, lapidária Matyáše Bernarda Brauna a hlavního hradebního valu s vyhlídkou na opevnění.

 2/        Odpoledne navštívíme  obec Kuks s pozůstatky velkolepého architektonického komplexu, který na stráních labského údolí  byl vybudován na počátku 18. stol. za hraběte Františka Antonína Šporka. Z lázeňského komplexu na levém břehu Labe se zachovaly fragmenty- terasovitá úprava terénu, kaskádové schodiště k Labi se sochami tritonů, hostinec. Při rozsáhlé rekonstrukci Kuksu v letech 2010 -15 byla jedna lázeňská budova adaptována pro  Rentzovo muzeum barokní grafiky a tisku /Michael Rentz byl dvorní rytec F.A.Šporka/.

Na pravobřežní stráni dominuje budova hospitalu s ústřední budovou kostela Nejsvětější Trojice s kryptou, postavená podle návrhu architekta Giovanni Batisty Alliprandiho. Hlavní pozoruhodností Kuksu je sochařská výzdoba před průčelím hospitalu a kostela  - soubor 24 alegorických soch Ctností a Neřestí, jejichž autorem je sochař vrcholného baroka Matyáš Bernard Braun, Šporkův dvorní sochař.

Prohlídka se uskuteční v rozsahu Základního prohlídkového okruhu, který zahrnuje prohlídku areálů hospitálu s lapidáriem, v němž jsou uloženy originály Braunových soch Ctností a Neřestí, prohlídku kostela Nejsvětější Trojice. Prohlídka je zakončena v původní barokní lékárně U Granátového jablka.

 

Dopravu a vstupné uhradí Pražské sdružení JČP, stravování si hradí účastníci.

Oběd bude zajištěn v Jaroměři.

Podrobnější informace budou zaslány poštou nebo e -mailem na udanou adresu.

 

Budete-li mít zájem zúčastnit se tohoto společného zájezdu, zašlete přihlášku  podle níže uvedeného textu  do  20. května 2017.

 

Přihláška

Mám zájem účastnit se společného zájezdu do Kuksu

 

 

Jméno a příjmení   ………………………………………………………………………………

 

Spolu se mnou pojede též /1 rodinný příslušník/ ………………………………………………

 

Číslo telefonu …………………………………………………………………………………...

 

E-mailová adresa ……………………………………………………………………………….

 

Podpis: …………………………………………………………………………………………