Jednota českých právníků

Přednášející:

JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, Ph.D., odborný asistent Právnické fakulty MU v Brně,

...

Přednášející:

JUDr. Josef Holejšovský, předseda senátu Vrchního soudu v Praze

Zaměření semináře

-

...

Přednášející: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., pedagog Právnické fakulty UK v Praze

Přednášející:

JUDr. Ljubomír Drápal, předseda Krajského soudu v Praze

Zaměření semináře

Seminář

...

Přednášející:  JUDr. Vladimíra Sedláčková, ředitelka odboru stavebního řádu MMR ČR

Přednášející:

 doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D., odborný asistent Univerzity Palackého v Olomouci, advokát

...

Přednášející:
doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M., pedagog Právnické fakulty
Univerzity

...

Přednášející:

JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.
odborný asistent Právnické fakulty UK v Praze

Zaměření

...

Přednášející: JUDr. Zdeněk Fiala, Ph.D., katedra veřejné správy Policejní akademie ČR

Přednášející:

JUDr. Pavlína Brzobohatá, předsedkyně senátu Nejvyššího soudu ČR

Zaměření semináře

Nájem

...

Hostem bude: Prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc., bývalý místopředseda Ústavního soudu 

Přednášející:

JUDr.  Petr Čech, LL.M., Ph.D., odborný asistent  Právnické fakulty UK v Praze 

Zaměření

...

Hostem bude: JUDr. Ludvík David, CSc. soudce Ústavního soudu

Přednášející: JUDr. Ladislav Muzikář, předseda senátu Městského soudu v Praze

Přednášející:

Mgr. Hynek Zoubek, místopředseda Městského soudu v Praze

Zaměření semináře

Výklad základních...

Hostem bude: JUDr. Eliška Wagnerová, senátorka Parlamentu ČR

Přednášející: Mgr. Vladimír Polák,  místopředseda Okresního soudu v Novém Jičíně

Hostem bude: JUDr. Zuzana Švédová, Finanční ředitelství Brno 

OZNÁMENÍ
Pražského sdružení Jednoty českých právníků (PS JČP)

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

           

...

Pozor, vzhledem ke vzniklé stavební havárii v prostorách Justiční akademie (Hybernská 18, Praha

...

Přednášející: JUDr. Ladislav Jouza, advokát,  rozhodce, lektor Ústavu práva a právní vědy o.p.s.

Přednášející:

doc. JUDr. Ivana Štenglová, poradkyně místopředsedy Nejvyššího soudu ČR,

...

Přednášející:

JUDr. Petr Vojtek, předseda senátu Nejvyššího soudu ČR 

Zaměření semináře

Povinnost hradit škodu...

Přednášející:

doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., vedoucí Ústavu práva a technologií, Právnická fakulta MU

...

Přednášející: JUDr.  Eva Barešová, vedoucí oddělení legislativy ČÚZK v Praze

Přednášející: doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vysokoškolský pedagog Vysoké školy fi nanční

...

Přednášející: Jana Brantová, vedoucí odd. veřejných knih a informací z katastru

Přednášející: JUDr. Martina Kasíková, místopředsedkyně Krajského soudu v Praze

Zaměření semináře

Aktuální

...

Přednášející: JUDr. Martin Šešina, emeritní notář v Benešově

Pozor, u tohoto semináře nastala změna místa konání na

Přednáškový sál Justiční akademie ČR, Praha 1, Hybernská

...

Diskusní setkání s emeritním prezidentem Notářské komory ČR nad aktuálními tématy v Olomouci.

...

Přednášející: Doc.JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Palackého v

...

Přednášející: JUDr. Roman Fiala, místopředseda Nejvyššího soudu ČR

Přednášející: JUDr. Kateřina Pavlíková, advokátka, Brno

Přednášející: JUDr. Pavla Schődelbauerová, Ministerstvo pro místní rozvoj

Přednášející: JUDr. Ludvík David, CSc., soudce Ústavního soudu

Hostem bude: Prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc., bývalý místopředseda Ústavního soudu 

Přednášející: Doc. JUDr. Ivana Štenglová, poradkyně místopředsedy NS ČR

Zaměření semináře

V rámci

...

Hostem bude: JUDr. Radek Ondruš, advokát, Brno

Přednášející: JUDr. Jaroslav Bureš, předseda Vrchního soudu v Praze, JUDr. Ljubomír Drápal,

...

Přednášející: JUDr. Ladislav Muzikář, soudce Městského soudu v Praze

Zaměření semináře

Právní úprava (

...

Přednášející: JUDr. Miloslav  J i n d ř i ch, notář

Přednášející: JUDr. Jaromír Jirsa, soudce Ústavního soudu ČR

Zaměření semináře

Několik praktických

...

Po  3 letech od účinnosti rekodifikace  soukromého práva byla schválena první novela občanského

...

Přednášející: JUDr. Josef  H o l e j š o v s k ý, Ph.D., soudce Vrchního soudu v Praze

Přednášející: JUDr. Josef Holejšovský, předseda senátu Vrchního soudu v Praze, externí

...

Přednášející: Mgr. Michal Králík, Ph.D.,předseda senátu Nejvyššího soudu ČR specializovaného pro

...

(termínovaný pracovní poměr, práce z domova, dohody o práci) 


Přednášející: JUDr. Ladislav J o u z

...

Přednášející: JUDr. Pavla Schödelbauerová, MMR ČR

Bytové spoluvlastnictví

Předmět vlastnictví a

...

Přednášející: Doc. JUDr. Ivana Štenglová ,poradkyně místopředsedy NS ČR

Seminář se bude věnovat

...

Přednášející: Prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc., bývalý místopředseda Ústavního soudu 

Přednášející: JUDr. Jan Mach

Č. přednášky: 3216

Přednášející: Mgr. Michal Králík, Ph.D., soudce Nejvyššího soudu

Přednášející: JUDr. Ladislav  Muzikář, Městský soud v Praze

Č. přednášky: 3016

Přednášející: JUDr. Petr Vojtek, předseda senátu Nejvyššího soudu ČR

Základní východiska nové úpravy –

...

Přednášející: JUDr. Radek Ondruš, advokát

Přednášející: JUDr. Hana Nová, Obvodní soud pro Prahu 8

Č. přednášky: 3016

Přednášející:Mgr. Pavel Pukovec, náměstek nejvyššího státního zástupce

Přednášející: JUDr. František Kučera, Vrchní soud v Praze

Č. přednášky: 2916

Přednášející: JUDr. Pavlína Brzobohatá,  předsedkyně senátu Nejvyššího soudu ČR

Předmět a účel nájmu

...

Přednášející: JUDr. Ludvík David, soudce Ústavního soudu

Přednášející: JUDr. Eva Barešová ,ČÚZK

Č. přednášky: 2816

Přednášející: Doc. JUDr. Filip Melzer, LL. M., Ph.D., Právnická fakulta University Palackého v Olomouci

Pojem

...

Přednášející: JUDr. Vladimír Plášil, viceprezident EK ČR,soudní exekutor

Č. přednášky: 2716

Přednášející: Mgr. Michal Králík, Ph.D., předseda senátu Nejvyššího soudu ČR

Přechodná ustanovení

...

Přednášející: JUDr. Blanka Trávníková, Městský soud v Praze

Definiční znaky nájmu a pachtu – vodítka

...

Přednášející: JUDr. Jana Dvořáková Závodská, advokátka 

Praktické otázky vypořádání společného jmění

...

Přednášející: JUDr. Michal Krenk, Ph.D.

Odstoupení od smlouvy a smluvní pokuta v úpravě NOZ

Přednášející: JUDr. Ladislav Muzikář, předseda senátu Městského soudu v Praze

Likvidace dědictví

...