Jednota českých právníků

Vážené členky JČP,
Vážení členové JČP,
Milé kolegyně a kolegové,

jak víte, v září 2017 se uskutečnila Mimořádná konference Jednoty českých právníků, která reagovala na změny občansko-právních předpisů, zejména schválení nového občanského zákoníku, tedy na dokumenty, které se výrazným způsobem dotýkají i Jednoty českých právníků. Byly schváleny nové Stanovy JČP a zároveň byl i schválen nový Příspěvkový řád JČP, který reaguje na skutečnost, že členské příspěvky nebyly několik let upravovány. Činnost Jednoty se za poslední léta výrazným způsobem zaktivizovala, připravuje se vydávání Zpravodaje JČP jako celospolkové tiskoviny, Jednota pokračuje v organizování významných akcí jako např. udělování medailí Antonína rytíře Randy apod., což jsou vše velice finančně náročné akce. Při současné výši členských příspěvků by toto již nebylo možné financovat. Počínaje rokem 2018 byl proto schválen nový základní členský příspěvek ve výši 1.000 Kč a snížený členský příspěvek pro členy, kteří nejsou výdělečně činní na 500 Kč. Jsme si vědomi toho, že zvýšení členských příspěvků není příjemnou záležitostí, ale na druhé straně není jiného řešení, neboť Jednota musí zajistit celostátně plánované akce a toto jiným způsobem není možné realizovat. Věřím proto, že zvýšení členských příspěvků přijmete s porozuměním.

Zároveň mi dovolte, abych všem popřál příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku, mnoho osobních i pracovních úspěchů.

JUDr. Pavel Rychetský,
předseda Jednoty českých právníků

Členský příspěvek JČP je splatný do 31. 3. příslušného kalendářního roku na tento rok, a to na účet Jednoty č. 237776712/0300. Do zprávy pro příjemce uveďte laskavě jméno, příjmení a obec Vašeho bydliště.