Jednota českých právníků

Základní členský příspěvek podle příspěvkového řádu je 400 Kč pro výdělečně činného člena JČP a 50 Kč pro nevýdělečně činného člena JČP. Tento základní členský příspěvek je příjmem Jednoty českých právníků.

Příspěvky si mohou jednotlivá sdružení upravit směrem dolů nebo nahoru podle vlastního uvážení, odvody ústředí JČP se ale provádějí z těchto uvedených částek bez ohledu na výši členského příspěvku, kterou si schválilo to které sdružení. Proto tedy:

  • členové Pražského sdružení JČP platí členský příspěvek na základě rozhodnutí výroční členské schůze z roku 2014   ve výši 500 Kč pro výdělečně činné a ve výši 200 Kč ostatní členy. Příspěvek musí být zaplacen v příslušném kalendářním roce, nejlépe přímo na účet Pražského sdružení JČP. Číslo účtu a identifikační údaje k jednotlivým platbám sděluje hospodář PS JČP;
  • členové Místního sdružení JČP ve Žďáru nad Sázavou platí členský příspěvek ve výši 400 Kč pro výdělečně činné a ve výši 100 Kč ostatní členy. Příspěvek musí být zaplacen v příslušném kalendářním roce, platí se hotově k rukám hospodáře MS JČP ve Žďáře.

Číslo účtu  pro bezhotovostní úhradu a identifikační údaje k platbám členských příspěvků místních sdružení budou sdělena na vyžádání (viz rubrika Kontakty).