Jednota českých právníků

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY odpoledních prémiových přednášek

1) Účastnický poplatek za přednášku činí...…………………      400

Advokátní a notářští koncipienti.........………………………..       200 Kč

Pro členy PS JČP, kteří mají zaplaceny členské příspěvky,

jsou tyto přednášky................…………………………………       bezplatné                       

2) Poplatek lze poukázat buď bezhotovostním převodem na účet Pražského sdružení JČP u Československé obchodní banky v Praze číslo 106 231 472 / 0300, konst. symbol  0308, nebo  poštovní  poukázkou, doplněnou našimi finančními  údaji. Jako variabilní  symbol uveďte vždy kód  přednášky a jméno účastníka. 

Účastnický poplatek je nutno uhradit nejpozději týden před konáním semináře.

3) Daňový doklad obdrží účastníci přednášek při prezenci. Ve výjimečných případech lze účastnický poplatek uhradit při prezenci.

4) Přihlášky na přednášky se podávají na připojeném formuláři, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

5) Na přednášku je nutno podat přihlášku s potvrzením o úhradě  účastnického poplatku nejpozději týden před jeho konáním. Došlé přihlášky budou zařazeny podle data doručení a je proto v  zájmu  účastníků, aby se přihlásili včas – kapacita přednáškového sálu je omezena. Přijetí účastníka nepotvrzujeme, vyrozumíme pouze ty přihlášené, kteří nebudou z kapacitních důvodů zařazeni. 

6) Při neúčasti  přihlášeného účastníka (nebo jeho náhradníka) účastnický poplatek nevracíme, vrátíme  jej  pouze na  základě  písemného zrušení přihlášky, které obdržíme  do 3 dnů  před konáním  přednášky.

Místo a časový rozvrh konání přednášek:

Přednášky  se uskuteční  v Právnické fakultě UK v Praze, nám. Curieových 901/7, Praha 1, č. dveří 38, přízemí od 16.00 do 18.00 hod.

Koordinátory  uvedených  seminářů jsou: JUDr. PhDr. Alena Novotná, Ph.D., tel. 737 244 043

JUDr. Božena Burdychová, tel.: 604 245 079

Informace o došlých přihláškách podá:     JUDr. Ilona Mouchová, tel.: 732 256 311

číslo tel. Pražské sdružení JČP: 221 093 259

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Veškeré dotazy  zodpoví koordinátoři. Každou středu od 10.00 hod.do 15.00 hod. mohou být podány informace i v kanceláři PS JČP Ovocný trh 14, Praha 1, tel.č. 221 093 259.