Jednota českých právníků

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY odpoledních prémiových přednášek

1) Účastnický poplatek za přednášku činí...…………………      400

Advokátní a notářští koncipienti.........………………………..       200 Kč

Pro členy PS JČP, kteří mají zaplaceny členské příspěvky,

jsou tyto přednášky................…………………………………       bezplatné                       

2) Poplatek lze poukázat buď bezhotovostním převodem na účet Pražského sdružení JČP u Československé obchodní banky v Praze číslo 106 231 472 / 0300, konst. symbol  0308, nebo  poštovní  poukázkou, doplněnou našimi finančními  údaji. Jako variabilní  symbol uveďte vždy kód  přednášky a jméno účastníka. 

Účastnický poplatek je nutno uhradit nejpozději týden před konáním semináře.

3) Upozorňujeme, že Pražské  sdružení  JČP je  plátcem  DPH, DIČ:  CZ45248559. Daňový   doklad obdrží účastníci přednášek při prezenci. Ve výjimečných případech  lze účastnický poplatek uhradit  při prezenci.

4) Přihlášky na přednášky se podávají na připojeném formuláři, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

5) Na přednášku je nutno podat přihlášku s potvrzením o úhradě  účastnického poplatku nejpozději týden před jeho konáním. Došlé přihlášky budou zařazeny podle data doručení a je proto v  zájmu  účastníků, aby se přihlásili včas – kapacita přednáškového sálu je omezena. Přijetí účastníka nepotvrzujeme, vyrozumíme pouze ty přihlášené, kteří nebudou z kapacitních důvodů zařazeni. 

6) Při neúčasti  přihlášeného účastníka (nebo jeho náhradníka) účastnický poplatek nevracíme, vrátíme  jej  pouze na  základě  písemného zrušení přihlášky, které obdržíme  do 3 dnů  před konáním  přednášky.

Místo a časový rozvrh konání přednášek:

Přednášky  se uskuteční  v posluchárně  Justiční akademie, Praha 1, Hybernská 18,vždy od 16.00  do  18.00 hod. nebo v zasedací místnosti č.dv. 142/I. posch. v budově Obvodního soudu pro Prahu 1, Ovocný trh 14, Praha 1 (viz pozvánka).

Koordinátory  uvedených  seminářů jsou: JUDr.PhDr. Alena Novotná, Ph.D., tel. 737 244 043

JUDr. Božena Burdychová, tel.: 604 245 079

Informace o došlých přihláškách podá:     JUDr. Ilona Mouchová, tel.: 732 256 311

číslo tel. Pražské sdružení JČP: 222 717 719

e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                                                                  

Veškeré dotazy  zodpoví koordinátoři. Každou středu od 10.00 hod.do 15.00 hod. mohou být podány informace i v kanceláři PS JČP Ovocný trh 14, Praha 1, tel.č. 222 717 719.