Jednota českých právníků

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY odpoledních přednášek

1)      Účastnický poplatek za přednášku  činí ……………………………….  400 Kč

Členové PS JČP, kteří mají zaplaceny členské příspěvky

a advokátní a notářští koncipienti platí za přednášku ……………… 200 Kč

2) Úhrada účastnického poplatku:

  • bezhotovostním převodem na účet Pražského sdružení JČP u Československé obchodní banky v Praze, číslo 106 231 472/0300, konst. symbol 0308, variabilní symbol uveďte vždy kód příslušné přednášky (např. 2118 a další) a ve zprávě příjemci platby jméno účastníka.
  • event.  poštovní poukázkou doplněnou našimi finančními údaji, ve výjimečných případech lze účastnický poplatek uhradit při prezenci.

     Účastnický poplatek je nutno uhradit nejpozději týden před konáním přednášky.

3) Upozorňujeme, že Pražské sdružení JČP není plátcem DPH. Potvrzení o platbě obdrží účastníci semináře při prezenci.

4) Přihlášky na přednášku se podávají

  • pomocí formuláře na našich webových stránkách www.jednotaceskychpravniku.cz (formulář je uveden u každého semináře zvlášť)
  • zasláním přihlášky na připojeném formuláři  na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo v písemné formě.

     Pro případné další zájemce je možno tyto formuláře ve vlastní režii rozmnožit. Prosíme však, aby nebyly podávány přihlášky bez požadovaných údajů.

5) Na přednášku je nutno podat přihlášku s potvrzením o úhradě účastnického poplatku nejpozději týden před jejím konáním. Došlé přihlášky budou zařazeny podle data doručení a je proto v zájmu účastníků, aby se přihlásili včas. 

     Přijetí přihlášky podané elektronicky potvrdíme, jinak vyrozumíme pouze ty přihlášené, kteří nebudou z kapacitních důvodů zařazeni.

6) Při neúčasti přihlášeného účastníka (nebo jeho náhradníka) účastnický poplatek nevracíme, vrátíme jej pouze na základě písemného zrušení přihlášky, které obdržíme do tří dnů před konáním přednášky.

Místo a časový rozvrh konání přednášek:

Přednášky se uskuteční v jednací síni č. 12/IV. patro budova A Krajského soudu v Praze, nám. Kinských 234/5, Praha 5.

Zahájení přednášek je v 16.00 hodin, předpokládané ukončení v 18.00 hod.

Prezence : od 15.30 hod.

Koordinátory uvedených seminářů jsou: JUDr. PhDr. Alena Novotná, Ph.D., tel. 737 244 043

                                                                 JUDr. Božena Burdychová, tel. 604 245 079

Informace o došlých přihláškách podá:   Hana Kafková, tel. 720 406 536                                                                                číslo tel. Pražské sdružení JČP:    222 717 719

                                                                 e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Veškeré dotazy zodpoví koordinátoři.

Každou středu od 10.00 hod. do 15.00 hod. mohou být podány informace i v kanceláři PS JČP, Ovocný trh 14, Praha 1, tel. 222 717 719.