Jednota českých právníků

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ

1) Účastnický poplatek za  seminář činí .................................1 500

Členové PS JČP, kteří mají zaplaceny členské příspěvky

a advokátní a notářští koncipienti  platí  za seminář ....................900 Kč

2) Úhrada účastnického poplatku: 

  • bezhotovostním převodem na účet Pražského sdružení JČP u Československé obchodní banky v Praze, číslo 106 231 472/0300, konst. symbol 0308, variabilní symbol uveďte vždy kód příslušného semináře (např.  119 a další) a ve zprávě příjemci platby jméno účastníka.
  • event.  poštovní poukázkou doplněnou našimi finančními údaji.

     Účastnický poplatek je nutno uhradit nejpozději týden před konáním semináře.

3) Upozorňujeme, že Pražské sdružení JČP není plátcem DPH.  Potvrzení o platbě obdrží účastníci semináře při prezenci.

4) Přihlášky na seminář se podávají

  • pomocí formuláře na našich webových stránkách www.jednotaceskychpravniku.cz 
  • zasláním přihlášky na připojeném formuláři  na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo v písemné formě.

     Pro případné další zájemce je možno tyto formuláře ve vlastní režii rozmnožit. Prosíme však, aby nebyly podávány přihlášky bez požadovaných údajů.   

5) Na seminář je nutno podat přihlášku s potvrzením o úhradě účastnického poplatku nejpozději týden před jeho konáním. Došlé přihlášky budou zařazeny podle data doručení a je proto v zájmu účastníků, aby se přihlásili včas. 

     Přijetí přihlášky podané elektronicky potvrdíme, jinak vyrozumíme pouze ty přihlášené, kteří nebudou z kapacitních důvodů zařazeni.

6) Při neúčasti přihlášeného účastníka (nebo jeho náhradníka) účastnický poplatek nevracíme, vrátíme jej pouze na základě písemného zrušení přihlášky, které obdržíme do tří dnů před konáním semináře.

Účast na těchto seminářích je uznávaná jako součást přípravy advokátních koncipientů k advokátním zkouškám.

Místo a časový rozvrh konání seminářů:

Semináře se uskuteční na Právnické fakultě UK v Praze, nám. Curieových 901/7, Praha 1, č. dveří 38, přízemí - s výjimkou:
          - seminář č. 619 – 23.9.2019 – se koná v místnosti č. 300 / III. poschodí
          - seminář č. 719 – 14.10.2019 – se koná v místnosti č. 220 / II. poschodí

(Přesné místo a čas konání je uvedeno v seznamu jednotlivých seminářů.)

Zahájení seminářů je v 9.00 hodin, předpokládané ukončení  ve 14.00 hod.

Prezence: od  8.30 hod.

Koordinátory uvedených seminářů jsou: JUDr. PhDr. Alena Novotná, Ph.D., tel. 737 244 043

                                                                 JUDr. Božena Burdychová, tel. 604 245 079

                                                                 JUDr. Ilona Mouchová, tel. 732 256 311

Informace o došlých přihláškách podá:   Hana Kafková, tel. 720 406 536

                                                                 číslo tel. Pražské sdružení JČP:  221 093 259

                                                                 e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Veškeré dotazy zodpoví koordinátorky.

Každou středu od 10.00 hod. do 15.00 hod. mohou  být podány informace i v kanceláři PS JČP, Ovocný trh 14, Praha 1, tel. 221 093 259.