Jednota českých právníků

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ

1) Účastnický poplatek za  seminář činí .................................1 500  (vč. DPH)

Členové PS JČP, kteří mají zaplaceny členské příspěvky,

a advokátní a notářští koncipienti  platí  za seminář ....................900 Kč  (vč. DPH)                   

2) Poplatek lze poukázat buď bezhotovostním převodem na účet Pražského sdružení JČP u Československé obchodní banky v Praze číslo 106 231 472 / 0300, konst. symbol  0308, nebo  poštovní  poukázkou, doplněnou našimi finančními  údaji. Jako variabilní  symbol uveďte vždy kód  příslušného semináře  (např.817) a ve zprávě příjemci platby  jméno účastníkaÚčastnický poplatek je nutno uhradit nejpozději týden před konáním semináře.

3) Upozorňujeme, že Pražské sdružení  JČP je  plátcem  DPH, DIČ:  CZ 45248559. Daňový   doklad obdrží účastníci semináře při prezenci. 

4) Přihlášky na seminář se podávají na připojeném formuláři (je k dispozici ke stažení i na webových stránkách) s tím, že pro případné další zájemce je možno tyto formuláře ve vlastní režii rozmnožit. Prosíme však, aby nebyly podávány přihlášky bez požadovaných údajů. Přihlášky je též možno poslat na e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

5) Na seminář je nutno podat přihlášku s potvrzením o úhradě účastnického poplatku nejpozději týden před jeho konáním. Došlé přihlášky budou zařazeny podle data doručení a je proto v  zájmu účastníků, aby se přihlásili včas. S ohledem na omezenou kapacitu přednáškového sálu a značný zájem účastníků je nutné se přihlásit předem. Přijetí účastníka nepotvrzujeme, vyrozumíme pouze ty přihlášené, kteří nebudou z kapacitních důvodů zařazeni.

6) Při neúčasti přihlášeného účastníka (nebo jeho náhradníka) účastnický poplatek nevracíme, vrátíme  jej  pouze na  základě  písemného zrušení přihlášky, které obdržíme nejpozději do 3 dnů  před konáním semináře.

Účast na těchto seminářích je uznávaná jako součást přípravy advokátních koncipientů k advokátním zkouškám.

Místo a časový rozvrh konání seminářů :

Semináře se uskuteční  v přednáškovém sále  Justiční akademie, Praha 1, Hybernská 18.

Zahájení seminářů  je v 9.00 hodin , předpokládané ukončení ve 14,00 hod. Seminář č. 917 se uskuteční v zasedací místnosti č.dv. 142/I. posch. v budově Obvodního soudu pro Prahu 1, Praha 1, Ovocný trh 14. !!!

 

Koordinátory  uvedených  seminářů jsou: JUDr.PhDr. Alena Novotná, Ph.D., tel. 737 244 043

JUDr. Božena Burdychová, tel.: 604 245 079

Informace o došlých přihláškách podá:     JUDr. Ilona Mouchová, tel.: 732 256 311

číslo tel. Pražské sdružení JČP: 222 717 719

e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                                                                  

Veškeré dotazy  zodpoví koordinátoři. Každou středu od 10.00 hod.do 15.00 hod. mohou být podány informace i v kanceláři PS JČP Ovocný trh 14, Praha 1, tel.č. 222 717 719.