Jednota českých právníků

Přednášky

Přednášející: JUDr. Helena Chaloupková, advokátka  se zaměřením na mediální právo, autorské právo, reklamní právo, soutěžní právo

Přednášející: JUDr. Ladislav Muzikář, předseda senátu Městského soudu v Praze

Přednášející: Mgr. Vladimír Polák,  místopředseda Okresního soudu v Novém Jičíně

Přednášející: JUDr. Ladislav Jouza, advokát,  rozhodce, lektor Ústavu práva a právní vědy o.p.s.

Přednášející: JUDr.  Eva Barešová, vedoucí oddělení legislativy ČÚZK v Praze

Přednášející: Jana Brantová, vedoucí odd. veřejných knih a informací z katastru

Přednášející: JUDr. Martin Šešina, emeritní notář v Benešově

Diskusní setkání s emeritním prezidentem Notářské komory ČR nad aktuálními tématy v Olomouci. Diskusi moderuje Doc. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.

Přednášející: JUDr. Kateřina Pavlíková, advokátka, Brno

Přednášející: JUDr. Pavla Schődelbauerová, Ministerstvo pro místní rozvoj

Přednášející: JUDr. Ludvík David, CSc., soudce Ústavního soudu

Hostem bude: Prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc., bývalý místopředseda Ústavního soudu 

Přednášející: JUDr. Miloslav  J i n d ř i ch, notář

Po  3 letech od účinnosti rekodifikace  soukromého práva byla schválena první novela občanského zákoníku ( 460/2016 Sb.)

Přednášející: doc. JUDr. Filip  Melzer, LL.M., Ph.D.

Přednášející: JUDr. Josef  H o l e j š o v s k ý, Ph.D., soudce Vrchního soudu v Praze

(termínovaný pracovní poměr, práce z domova, dohody o práci) 


Přednášející: JUDr. Ladislav J o u z a,  advokát a rozhodce pracovních sporů podle oprávnění MPSV ČR

Přednášející: Prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc., bývalý místopředseda Ústavního soudu 

Přednášející: JUDr. Jan Mach

Č. přednášky: 3216

Přednášející: JUDr. Ladislav  Muzikář, Městský soud v Praze

Č. přednášky: 3016

Přednášející: Mgr. Michal Králík, Ph.D., soudce Nejvyššího soudu