Jednota českých právníků

Přednášky

Přednášející: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., pedagog Právnické fakulty UK v Praze

Přednášející:  JUDr. Vladimíra Sedláčková, ředitelka odboru stavebního řádu MMR ČR

Přednášející:
doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M., pedagog Právnické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci, advokát AK Havel, Holásek & Partners

Přednášející: JUDr. Zdeněk Fiala, Ph.D., katedra veřejné správy Policejní akademie ČR

Hostem bude: Prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc., bývalý místopředseda Ústavního soudu 

Hostem bude: JUDr. Ludvík David, CSc. soudce Ústavního soudu

Přednášející: JUDr. Ladislav Muzikář, předseda senátu Městského soudu v Praze

Hostem bude: JUDr. Eliška Wagnerová, senátorka Parlamentu ČR

Přednášející: Mgr. Vladimír Polák,  místopředseda Okresního soudu v Novém Jičíně

Hostem bude: JUDr. Zuzana Švédová, Finanční ředitelství Brno 

Přednášející: JUDr. Ladislav Hejtmánek, předseda senátu správního úseku Městského soudu v Praze

Přednášející: JUDr. Ladislav Jouza, advokát,  rozhodce, lektor Ústavu práva a právní vědy o.p.s.

Přednášející: JUDr.  Eva Barešová, vedoucí oddělení legislativy ČÚZK v Praze

Přednášející: doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vysokoškolský pedagog Vysoké školy fi nanční a správní v Praze

Přednášející: Jana Brantová, vedoucí odd. veřejných knih a informací z katastru

Přednášející: JUDr. Martin Šešina, emeritní notář v Benešově

Diskusní setkání s emeritním prezidentem Notářské komory ČR nad aktuálními tématy v Olomouci. Diskusi moderuje Doc. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.

Přednášející: JUDr. Kateřina Pavlíková, advokátka, Brno

Přednášející: JUDr. Ludvík David, CSc., soudce Ústavního soudu