Jednota českých právníků

(termínovaný pracovní poměr, práce z domova, dohody o práci) 


Přednášející: JUDr. Ladislav J o u z a,  advokát a rozhodce pracovních sporů podle oprávnění MPSV ČR

 

Místo konání: posluchárna Justiční akademie, Hybernská 18, Praha 1
Pořadatel:  
Datum akce: 13. 2. 2017
Čas akce: 16:00
Číslo přednášky:  2117