Jednota českých právníků

Přednášky

Přednášející: JUDr. Josef  H o l e j š o v s k ý, Ph.D., soudce Vrchního soudu v Praze

(termínovaný pracovní poměr, práce z domova, dohody o práci) 


Přednášející: JUDr. Ladislav J o u z a,  advokát a rozhodce pracovních sporů podle oprávnění MPSV ČR

Přednášející: Prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc., bývalý místopředseda Ústavního soudu 

Přednášející: JUDr. Jan Mach

Č. přednášky: 3216

Přednášející: Mgr. Michal Králík, Ph.D., soudce Nejvyššího soudu

Přednášející: JUDr. Ladislav  Muzikář, Městský soud v Praze

Č. přednášky: 3016

Přednášející: JUDr. Hana Nová, Obvodní soud pro Prahu 8

Č. přednášky: 3016

Přednášející:Mgr. Pavel Pukovec, náměstek nejvyššího státního zástupce

Přednášející: JUDr. František Kučera, Vrchní soud v Praze

Č. přednášky: 2916

Přednášející: JUDr. Ludvík David, soudce Ústavního soudu

Přednášející: JUDr. Eva Barešová ,ČÚZK

Č. přednášky: 2816

Přednášející: JUDr. Vladimír Plášil, viceprezident EK ČR,soudní exekutor

Č. přednášky: 2716

Přednášející: JUDr. Blanka Trávníková, Městský soud v Praze

Definiční znaky nájmu a pachtu – vodítka pro jejich rozlišení v praxi – vznik a zánik pachtu – základní rozdíly nájmu a pachtu, pojem inventáře – zvláštní typy pachtu. Diskuse a odpovědi na dotazy.

Přednášející: JUDr. Jana Dvořáková Závodská, advokátka 

Praktické otázky vypořádání společného jmění manželů

Přednášející: JUDr. Michal Krenk, Ph.D.

Odstoupení od smlouvy a smluvní pokuta v úpravě NOZ