Jednota českých právníků

Hostem bude: Prof. JUDr. Petr Průcha, emeritní soudce Nejvyššího správního soudu

Přednášející: JUDr. Ladislav Hejtmánek, předseda senátu správního úseku Městského soudu v Praze

Přednášející: Ing. Pavel Doubek, vedoucí oddělení řízení územních orgánů Českého úřadu zeměměřického a  katastrálního v Praze

Hostem bude: JUDr. Pavel Zeman, Nejvyšší státní zástupce

Přednášející: JUDr. David Vláčil, předseda senátu Nejvyššího soudu ČR

Přednášející: JUDr. Martin Šešina, emeritní notář

Hostem bude: Prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc., emeritní místopředseda Ústavního soudu