Jednota českých právníků

Přednášející: JUDr. Hana Nová, bývalá soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 8

Přednášející: JUDr. Ladislav Hejtmánek, předseda senátu správního úseku Městského soudu v Praze

Přednášející: Ing. Pavel Doubek, vedoucí oddělení řízení územních orgánů Českého úřadu zeměměřického a  katastrálního v Praze

Přednášející: JUDr. David Vláčil, předseda senátu Nejvyššího soudu ČR

Přednášející: JUDr. Martin Šešina, emeritní notář