Jednota českých právníků

Přednášející: doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D., vysokoškolský pedagog Právnické fakulty UK v Praze

Zaměření semináře

 1. Hospodárnost versus spravedlnost civilního řízení – příprava jednání s fikcí uznání
 2. Rozsudek pro zmeškání – obrana anebo kazuistika?
 3. Rozhodnutí bez jednání – rozumný nástroj nebo ne?
 4. Soudní rozhodnutí – očekávané, nepřekvapivé, odůvodněné
 5. Elektronické soudní řízení
 6. Opravné prostředky jako nástroj spravedlivého procesu (žaloba pro zmatečnost, dovolání)
 7. Dokazování jako pramen poznání spravedlnosti
 8. Hromadná řízení – hledání české cesty
 9. Vykonávací řízení – exekuce – efektivita vs. spravedlnost

Přednášející: JUDr. Petr Vojtek,  předseda senátu Nejvyššího soudu ČR

Zaměření semináře

Seminář je zaměřen na aktuální otázky řešené v judikatuře dovolacího soudu k náhradě škody a nemajetkové újmy s obsahem:

Prevenční povinnost – Odpovědnost z provozu dopravních prostředků – Pojištění odpovědnosti v dopravě – Vybrané otázky  medicínského práva – Rozsah a způsob náhrady škody – Náklady léčení a péče o nesoběstačného poškozeného – Odčinění nemajetkové újmy obecně – Nároky z ublížení na zdraví – Nároky pozůstalých při usmrcení osoby blízké – Uplatňování nároků a procesní souvislosti.

Přednášející: JUDr. Ivana Janů,  předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů v Praze

Zaměření semináře

I. Celkový pohled na ochranu osobních údajů v kontextu GDPR
 • Současné technologie a jejich vliv na ekonomiku, společnost a soukromí
 • Důvody pro vznik GDPR, jeho hodnocení a přínos
 • Nedostatky a chyby v popularizaci GDPR
 • Komentář k nedostatečné implementaci práva na přístup k soudu v adaptačním zákoně
 • Ochrana subjektů údajů ve vztahu k technologiím a velkým hráčům
 • Nástroje GDPR (posouzení vlivu , pověřenec)
 • Přístupy k ochraně osobních údajů mimo EU (Austrálie, USA, Japonsko)
 • Od Safe Harbour k Privacy Shield

Přednášející: JUDr. Petr Bezouška, Ph.D., vysokoškolský pedagog Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Zaměření semináře

Seminář je zaměřen na prvních čtrnáct paragrafů nového občanského zákoníku a na jejich praktickou použitelnost – jaké mají dopady do praxe, jak byly tyto zásady používány v dosavadní judikatuře, jak ovlivňují výklad a použití takových institutů, jako např. nabytí vlastnického práva, kontraktační proces, nájemní smlouva  apod., včetně aktuální judikatury.