Jednota českých právníků

Přednášející:

JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M., odborný asistent Právnické fakulty UK v Praze

Zaměření semináře

Seminář je zaměřen na otázky vlastnické struktury a evidence skutečných majitelů s obsahem:

Přednášející:

JUDr. Pavlína Brzobohatá, předsedkyně senátu Nejvyššího soudu ČR

Zaměření semináře

Seminář je zaměřen na otázky úpravy bytového spoluvlastnictví v zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se zřetelem k úpravě správy domu a pozemku, na seznámení s poznatky v této oblasti nabyté za dobu účinnosti nové právní úpravy, s obsahem:

Přednášející:

JUDr. Martina Kasíková, předsedkyně senátu Krajského soudu v Praze

Zaměření semináře

Seminář je zaměřen na dopady četných novelizací exekučního řádu i občanského soudního řádu do exekučního řízení a časovou působnost těchto novel s obsahem:

Přednášející:

Mgr. Michal Králík, Ph.D., předseda senátu Nejvyššího soudu ČR

Zaměření semináře

Seminář je zaměřen na aktuální otázky správy společné věci a ukončení spoluvlastnictví z pohledu judikatury NS ČR s obsahem: