Jednota českých právníků

Přednášející:

JUDr. Martina Kasíková, předsedkyně senátu Krajského soudu v Praze

Zaměření semináře

Seminář je zaměřen na dopady četných novelizací exekučního řádu i občanského soudního řádu do exekučního řízení a časovou působnost těchto novel s obsahem:

Přednášející:

Mgr. Michal Králík, Ph.D., předseda senátu Nejvyššího soudu ČR

Zaměření semináře

Seminář je zaměřen na aktuální otázky správy společné věci a ukončení spoluvlastnictví z pohledu judikatury NS ČR s obsahem: