Jednota českých právníků

Přednášející:

Doc.JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., člen rekodifi kační komise k NOZ, vysokoškolský pedagog
Mgr. Pavel Pukovec, náměstek nejvyššího státního zástupce NSZ Brno

Zaměření semináře

Právnická osoba – dopad pravidel OZ na druhy právnických osob, vč. osob veřejného práva – jednání za obchodní společnost – odpovědnost statutárních orgánů – standardy péče při správě právnické osoby. Poznatky z činnosti státního zastupitelství od účinnosti zákona o trestní odpovědnosti právnických osob (TOPO) – vyvinění práv. osob z trestní odpovědnosti dle § 8 odst. 5 TOPO vč. kazuistiky. Diskuse a odpovědi na dotazy.

 

Místo konání: Přednáškový sál Justiční akademie, Praha 1, Hybernská 18
Pořadatel: JČP Praha
Datum akce: 14. 12. 2017
   
  Seminář 1117