Jednota českých právníků

Přednášející:

Doc.JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., člen rekodifi kační komise k NOZ, vysokoškolský pedagog
Mgr. Pavel Pukovec, náměstek nejvyššího státního zástupce NSZ Brno

Zaměření semináře

Právnická osoba – dopad pravidel OZ na druhy právnických osob, vč. osob veřejného práva – jednání za obchodní společnost – odpovědnost statutárních orgánů – standardy péče při správě právnické osoby. Poznatky z činnosti státního zastupitelství od účinnosti zákona o trestní odpovědnosti právnických osob (TOPO) – vyvinění práv. osob z trestní odpovědnosti dle § 8 odst. 5 TOPO vč. kazuistiky. Diskuse a odpovědi na dotazy.

 

Místo konání: Přednáškový sál Justiční akademie, Praha 1, Hybernská 18
Pořadatel: JČP Praha
Datum akce: 14. 12. 2017
   
  Seminář 1117
   

Přihlašte se na akci
"14. 12. 2017: Jednání za obchodní společnost a další právnické osoby, odpovědnost statutárních orgánů, trestní odpovědnost právnických osob (1117)":

Pole označená * musí být vyplněna.

Jméno a příjmení *


Firma: *
Telefon: *
E-mail: *

Dodatečné poznámky, připomínky:
Stisknutím následujícího tlačítka se přihlásíte na akci: