Medaile Antonína Randy

V pátek 15. října 2021 se po roční přestávce způsobené celosvětovou pandemickou situací konalo ve Vlasteneckém sále Karolina Univerzity Karlovy slavnostní zasedání Jednoty českých právníků, během kterého byly předány medaile Antonína rytíře Randy; ty uděluje Rada Jednoty českých právníků významným českým i zahraničním právnickým osobnostem jako výraz uznání zásluh na rozvoji právní vědy, zákonodárství, právní praxe, organizování právního […]