Jednota českých právníků

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vzhledem k mimořádné situaci vyvolané epidemií COVID-19 se všechny semináře, přednášky, jakož i ostatní akce plánované na I. pololetí letošního roku, které pořádá Pražské sdružení Jednoty českých právníků, ODKLÁDAJÍ NA NEURČITO.

O novém termínu Vás budeme informovat, jakmile mimořádná situace pomine a jejich uspořádání bude možné. Doufejme, že to bude co nejdříve. Zaplacené vložné bude v plné výši vráceno na bankovní účet, ze kterého bylo uhrazeno.

Děkujeme za pochopení.

Pražské sdružení JČP