Jednota českých právníků

Ve čtvrtek 10. září 2020 se konala výroční členská schůze Pražského sdružení Jednoty českých právníků. Vedle vyhodnocení činnosti za uplynulý rok a projednání plánů a rozpočtu na následující období zvolila na tříleté funkční období výbor ve „staronovém“ složení: Martin Foukal,  Eva Barešová, Pavel Blanický, Dominik Brůha, Marek Bukva, Jana Jindrová, Jana Kurková, Karel Longaver, Ilona Mouchová, Alena Novotná, Ludmila Suchá, prof. Pavel Šturma, Ivana Švehlová, Pavel Tuma  a Karel Wawerka. Zvoleni byli též členové kontrolní komise Ladislav Jouza, Jiří Ondroušek a Daniela Sezemská. Členská schůze poděkovala za dosavadní obětavou práci JUDr. Boženě Burdychové, která v další období už ve výboru nebude působit, přislíbila ale i nadále spolupráci při zajišťování vzdělávací činnosti a dalších akcí, zejména tradičních tematických výletů, tohoto pobočného spolku.

V pátek 11. září 2020 zasedala konference Jednoty českých právníků. Konference kladně hodnotila rozvíjející se činnost Jednoty, zejména vyzdvihla spolupráci s profesními komorami a dalšími právnickými spolky, stejně jako neustále se zvyšující kvalitu Zpravodaje JČP. Konference zvolila na tříleté funkční období prezídium JČP ve složení: JUDr. Pavel Rychetský, JUDr. Pavel Tuma, JUDr. Martin Foukal, JUDr. PhDr.Alena Novotná, Ph.D., JUDr. Karel Longaver, JUDr. Lubomír Činka a JUDr. Marek Bukva, a dále kontrolní komisi JČP ve složení JUDr.  Ladislav Jouza, JUDr.  Jiří Ondroušek a JUDr.   Alice Sedláková.

Konference poděkovala za dlouholetou práci dosavadnímu předsedovi kontrolní komise JUDr. Karolu Hrádelovi.

Navazující schůze prezídia JČP pak zvolila předsedou Jednoty JUDr. Pavla Rychetského, statutárním místopředsedou JUDr. Pavla Tumu a místopředsedou JUDr. Martina Foukala.