Jednota českých právníků

Přednášející: JUDr. Zdeněk Fiala, Ph.D., katedra veřejné správy Policejní akademie ČR

Přednášející: JUDr. Kateřina Pavlíková, advokátka, Brno

Přednášející: JUDr. Miloslav  J i n d ř i ch, notář

Hostem bude: JUDr. Eliška Wagnerová, senátorka Parlamentu ČR