Jednota českých právníků

Přednášející: JUDr. Martin Šešina, emeritní notář

Hostem bude: JUDr. Ladislav Hejtmánek, předseda senátu správního úseku Městského soudu v Praze

Hostem bude: Ing. Pavel Doubek, vedoucí oddělení řízení územních orgánů Českého úřadu

...

Hostem bude: Prof. JUDr. Petr Průcha, emeritní soudce Nejvyššího správního soudu

Hostem bude: JUDr. Ladislav Muzikář, předseda senátu Městského soudu v Praze

Hostem bude: JUDr. Radek Ondruš, advokát, Mgr. Pavel Macur, stavební úřad Magistrátu statutárního

...

Hostem bude: JUDr. David Vláčil, předseda senátu Nejvyššího soudu ČR

Hostem bude: JUDr. Aleš Flídr, místopředseda Krajského soudu v Brně

Hostem bude: JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D., vědecký pracovník Ústavu státu a práva AV ČR, advokát v

...

Hostem bude: Prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc., emeritní místopředseda Ústavního soudu 

Přednášející: JUDr. Martin Šešina, emeritní notář

Přednášející: JUDr. David Vláčil, předseda senátu Nejvyššího soudu ČR

Hostem bude: JUDr. Pavel Zeman, Nejvyšší státní zástupce

Přednášející: Ing. Pavel Doubek, vedoucí oddělení řízení územních orgánů Českého úřadu zeměměřického a 

...

Přednášející: JUDr. Ladislav Hejtmánek, předseda senátu správního úseku Městského soudu v Praze

Hostem bude: Prof. JUDr. Petr Průcha, emeritní soudce Nejvyššího správního soudu

Hostem bude: JUDr. Zuzana Švédová, Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

Přednášející: JUDr. Hana Nová, bývalá soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 8

Přednášející: doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeifer, Ph.D., Právnická fakulta UK v Praze

Přednášející: JUDr. Michal Krenk, Ph.D., předseda senátu Vrchního soudu v Praze

Přednášející: JUDr. Lubomír ČINKA, advokát
Pozvánka na odpolední přednášku na téma "Soudní budovy - výstavba v

...

Přednášející: JUDr. Josef Holejšovský, předseda senátu Vrchního soudu v Praze

Přednášející: JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán. Ph.D., odborný asistent Právnické fakulty MU v Brně,

...

Přednášející: JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., odborný asistent Právnické fakulty UK v Praze

Přednášející: Prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc., emeritní místopředseda Ústavního soudu

Přednášející: JUDr. Pavel Zeman, nejvyšší státní zástupce

Přednášející: JUDr. Radovan Suchánek, soudce Ústavního soudu

Přednášející: JUDr. Ladislav Hejtmánek, předseda senátu správního úseku Městského soudu v Praze

Přednášející: JUDr. Zuzana Švédová, Finanční ředitelství Brno

Přednášející: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., pedagog Právnické fakulty UK v Praze

Přednášející:  JUDr. Vladimíra Sedláčková, ředitelka odboru stavebního řádu MMR ČR

Přednášející:
doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M., pedagog Právnické fakulty
Univerzity

...

Přednášející: JUDr. Zdeněk Fiala, Ph.D., katedra veřejné správy Policejní akademie ČR

Hostem bude: Prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc., bývalý místopředseda Ústavního soudu 

Hostem bude: JUDr. Ludvík David, CSc. soudce Ústavního soudu

Přednášející: JUDr. Ladislav Muzikář, předseda senátu Městského soudu v Praze

Hostem bude: JUDr. Eliška Wagnerová, senátorka Parlamentu ČR

Přednášející: Mgr. Vladimír Polák,  místopředseda Okresního soudu v Novém Jičíně

Hostem bude: JUDr. Zuzana Švédová, Finanční ředitelství Brno 

Přednášející: JUDr. Ladislav Jouza, advokát,  rozhodce, lektor Ústavu práva a právní vědy o.p.s.

Přednášející: JUDr.  Eva Barešová, vedoucí oddělení legislativy ČÚZK v Praze

Přednášející: doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vysokoškolský pedagog Vysoké školy fi nanční

...

Přednášející: Jana Brantová, vedoucí odd. veřejných knih a informací z katastru

Přednášející: JUDr. Martin Šešina, emeritní notář v Benešově

Diskusní setkání s emeritním prezidentem Notářské komory ČR nad aktuálními tématy v Olomouci.

...

Přednášející: JUDr. Roman Fiala, místopředseda Nejvyššího soudu ČR

Přednášející: JUDr. Kateřina Pavlíková, advokátka, Brno

Přednášející: JUDr. Pavla Schődelbauerová, Ministerstvo pro místní rozvoj

Přednášející: JUDr. Ludvík David, CSc., soudce Ústavního soudu

Hostem bude: Prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc., bývalý místopředseda Ústavního soudu 

Hostem bude: JUDr. Radek Ondruš, advokát, Brno

Přednášející: JUDr. Miloslav  J i n d ř i ch, notář

Po  3 letech od účinnosti rekodifikace  soukromého práva byla schválena první novela občanského

...

Přednášející: JUDr. Josef  H o l e j š o v s k ý, Ph.D., soudce Vrchního soudu v Praze

(termínovaný pracovní poměr, práce z domova, dohody o práci) 


Přednášející: JUDr. Ladislav J o u z

...

Přednášející: Prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc., bývalý místopředseda Ústavního soudu 

Přednášející: JUDr. Jan Mach

Č. přednášky: 3216

Přednášející: Mgr. Michal Králík, Ph.D., soudce Nejvyššího soudu

Přednášející: JUDr. Ladislav  Muzikář, Městský soud v Praze

Č. přednášky: 3016

Přednášející: JUDr. Radek Ondruš, advokát

Přednášející: JUDr. Hana Nová, Obvodní soud pro Prahu 8

Č. přednášky: 3016

Přednášející:Mgr. Pavel Pukovec, náměstek nejvyššího státního zástupce

Přednášející: JUDr. František Kučera, Vrchní soud v Praze

Č. přednášky: 2916

Přednášející: JUDr. Ludvík David, soudce Ústavního soudu

Přednášející: JUDr. Eva Barešová ,ČÚZK

Č. přednášky: 2816

Přednášející: JUDr. Vladimír Plášil, viceprezident EK ČR,soudní exekutor

Č. přednášky: 2716

Přednášející: JUDr. Blanka Trávníková, Městský soud v Praze

Definiční znaky nájmu a pachtu – vodítka

...

Přednášející: JUDr. Jana Dvořáková Závodská, advokátka 

Praktické otázky vypořádání společného jmění

...

Přednášející: JUDr. Michal Krenk, Ph.D.

Odstoupení od smlouvy a smluvní pokuta v úpravě NOZ