Jednota českých právníků

Přednášející: JUDr. Petr Vojtek, předseda senátu Nejvyššího soudu ČR

Zaměření semináře

Seminář je

...

Přednášející: JUDr. Petr Bezouška, Ph.D., vysokoškolský pedagog Právnické fakulty Univerzity

...

Přednášející: JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M., vysokoškolský pedagog Právnické fakulty UK v Praze

Zaměření

...

Přednášející: JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M., vysokoškolský pedagog Právnické fakulty UK v Praze

Zaměření

...

Místo konání: Karolinum, Velká zasedací místnost, 2.p., Ovocný trh 3, Praha 1

Přednášející:  JUDr.

...

Přednášející: JUDr. Ivana Janů,  předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů v Praze

Zaměření

...

Přednášející: doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D., vysokoškolský pedagog Právnické fakulty UK v Praze

Zaměření

...

Přednášející:

Mgr. Michal Králík, Ph.D., předseda senátu Nejvyššího soudu ČR

Zaměření semináře

Seminář je

...

Přednášející:

JUDr. Martina Kasíková, předsedkyně senátu Krajského soudu v Praze

Zaměření

...

Přednášející:

JUDr. Pavlína Brzobohatá, předsedkyně senátu Nejvyššího soudu ČR

Zaměření semináře

Seminář je

...

Přednášející:

JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M., odborný asistent Právnické fakulty UK v Praze

Zaměření

...

Přednášející:

JUDr. Ljubomír Drápal, předseda Krajského soudu v Praze

Zaměření semináře

Seminář je

...

Přednášející:

doc. JUDr. Ivana Štenglová, poradkyně místopředsedy NS ČR, vysokoškolský pedagog

Zaměření

...

Přednášející:

PhDr. Miroslav Kadlčík, psycholog, vysokoškolský pedagog, externí lektor Justiční akademie

...

Přednášející:

Mgr. Michal Králík, Ph.D., předseda senátu Nejvyššího soudu ČR

Zaměření semináře

Společné

...

Přednášející:

JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, Ph.D., odborný asistent Právnické fakulty MU v Brně,

...
Upozorňujeme, že seminář č. 119 plánovaný na 14. 1. 2019 - "Obchodní závazky s mezinárodním prvkem" -...

Přednášející:

JUDr. Josef Holejšovský, předseda senátu Vrchního soudu v Praze

Zaměření semináře

-

...

Přednášející:

JUDr. Ljubomír Drápal, předseda Krajského soudu v Praze

Zaměření semináře

Seminář

...

Přednášející:

 doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D., odborný asistent Univerzity Palackého v Olomouci, advokát

...

Přednášející:

JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.
odborný asistent Právnické fakulty UK v Praze

Zaměření

...

Přednášející:

JUDr. Pavlína Brzobohatá, předsedkyně senátu Nejvyššího soudu ČR

Zaměření semináře

Nájem

...

Přednášející:

JUDr.  Petr Čech, LL.M., Ph.D., odborný asistent  Právnické fakulty UK v Praze 

Zaměření

...

Přednášející:

Mgr. Hynek Zoubek, místopředseda Městského soudu v Praze

Zaměření semináře

Výklad základních...
OZNÁMENÍ
Pražského sdružení Jednoty českých právníků (PS JČP)

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

           

...

Pozor, vzhledem ke vzniklé stavební havárii v prostorách Justiční akademie (Hybernská 18, Praha

...

Přednášející:

doc. JUDr. Ivana Štenglová, poradkyně místopředsedy Nejvyššího soudu ČR,

...

Přednášející:

JUDr. Petr Vojtek, předseda senátu Nejvyššího soudu ČR 

Zaměření semináře

Povinnost hradit škodu...

Přednášející:

doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., vedoucí Ústavu práva a technologií, Právnická fakulta MU

...

Přednášející: JUDr. Martina Kasíková, místopředsedkyně Krajského soudu v Praze

Zaměření semináře

Aktuální

...

Pozor, u tohoto semináře nastala změna místa konání na

Přednáškový sál Justiční akademie ČR, Praha 1, Hybernská

...

Přednášející: Doc.JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Palackého v

...

Přednášející: Doc. JUDr. Ivana Štenglová, poradkyně místopředsedy NS ČR

Zaměření semináře

V rámci

...

Přednášející: JUDr. Jaroslav Bureš, předseda Vrchního soudu v Praze, JUDr. Ljubomír Drápal,

...

Přednášející: JUDr. Ladislav Muzikář, soudce Městského soudu v Praze

Zaměření semináře

Právní úprava (

...

Přednášející: JUDr. Jaromír Jirsa, soudce Ústavního soudu ČR

Zaměření semináře

Několik praktických

...

Přednášející: JUDr. Josef Holejšovský, předseda senátu Vrchního soudu v Praze, externí

...

Přednášející: Mgr. Michal Králík, Ph.D.,předseda senátu Nejvyššího soudu ČR specializovaného pro

...

Přednášející: JUDr. Pavla Schödelbauerová, MMR ČR

Bytové spoluvlastnictví

Předmět vlastnictví a

...

Přednášející: Doc. JUDr. Ivana Štenglová ,poradkyně místopředsedy NS ČR

Seminář se bude věnovat

...

Přednášející: JUDr. Petr Vojtek, předseda senátu Nejvyššího soudu ČR

Základní východiska nové úpravy –

...

Přednášející: JUDr. Pavlína Brzobohatá,  předsedkyně senátu Nejvyššího soudu ČR

Předmět a účel nájmu

...

Přednášející: Doc. JUDr. Filip Melzer, LL. M., Ph.D., Právnická fakulta University Palackého v Olomouci

Pojem

...

Přednášející: Mgr. Michal Králík, Ph.D., předseda senátu Nejvyššího soudu ČR

Přechodná ustanovení

...

Přednášející: JUDr. Ladislav Muzikář, předseda senátu Městského soudu v Praze

Likvidace dědictví

...