Jednota českých právníků
OZNÁMENÍ
Pražského sdružení Jednoty českých právníků (PS JČP)

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

            vzhledem ke vzniklé stavební havárii v prostorách Justiční akademie (Hybernská 18, Praha 1), která znemožňuje bezpečné užívání těchto prostor,  oznamujeme

zrušení konání semináře ve čtvrtek dne 8.3.2018

na téma  „Sousedská práva a další otázky ochrany vlastnického práva
v judikatuře NS ČR“

Zaplacené účastnické poplatky budou přihlášeným vráceny.

Velice se omlouváme, o případném náhradním termínu konání tohoto semináře budete včas informováni.

                                                                                              JUDr. B. Burdychová

                                                                                   za koordinátory seminářů PS JČP