Jednota českých právníků

Přednášející:

JUDr. Pavlína Brzobohatá, předsedkyně senátu Nejvyššího soudu ČR

Zaměření semináře

Nájem a podnájem, aplikace nové právní úpravy – práva a povinnosti pronajímatelů a nájemců – nájemní smlouva, úskalí při uzavírání smluv, důvody a důsledky neplatnosti nájemní smlouvy – spory o výši nájmu – stavební úpravy a zhodnocení pronajaté nemovitosti, nároky z toho vyplývající – ukončení nájmu výpovědí – spory o ukončení nájmu a vyklizení – zvláštní problematika nájmu bytu, ochrana nájemce – typické soudní spory týkající se nájmu ve světle judikatury Nejvyššího soudu ČR.
Diskuse a odpovědi na dotazy.

 

Místo konání: Přednáškový sál v přízemí Justičního areálu Na Míčánkách,
ul. 28. pluku 1533/29b, Praha 10-Vršovice
Pořadatel: JČP Praha
Datum akce: 17. 9. 2018, 9:00
   
  Seminář 818
   

Přihlašte se na akci
"17. 9. 2018: Nájem a podnájem (818)":

Pole označená * musí být vyplněna.

Jméno a příjmení *


Firma: *
Telefon: *
E-mail: *

Dodatečné poznámky, připomínky:
Stisknutím následujícího tlačítka se přihlásíte na akci: