Jednota českých právníků

Přednášející:

JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.
odborný asistent Právnické fakulty UK v Praze

Zaměření semináře

Seminář sleduje seznámení s praktickými a výkladovými problémy právní úpravy kupní smlouvy, s poznatky nabytými za dobu účinnosti NOZ, s prvními zkušenostmi s rozhodovací praxí i momentálním stavem odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných ustanovení, včetně seznámení s významnými soudními rozhodnutími z poslední doby, vztahujícími se k novému právu nebo ještě k úpravě dřívější a jejich použitelnosti i za účinnosti nového práva.

Seminář se zaměří zejména na následující okruhy otázek:
- Kupní smlouva vs. Smlouva o dílo aneb kdy jde o který smluvní typ (problémy s montáží či koupí věci, která má být teprve vyrobena)
- Forma kupní smlouvy
- Kupní cena, způsoby jejího určení, limity smluvní volnosti (neúměrné zkrácení, lichva), vznik práva na kupní cenu a jeho splatnost,
- Nabytí vlastnictví na základě kupní smlouvy, přechod nebezpečí
- Odpovědnost za vady (s důrazem na aktuální judikaturu)
Diskuse a odpovědi na dotazy.

Místo konání: Zelená posluchárna rektorátu UK, Praha 1, Celetná 20
budova Karolina
Pořadatel: JČP Praha
Datum akce: 17. 10. 2018, 9:00
   
  Seminář 918
   

Přihlašte se na akci
"17. 10. 2018: Kupní smlouva (918)":

Pole označená * musí být vyplněna.

Jméno a příjmení *


Firma: *
Telefon: *
E-mail: *

Dodatečné poznámky, připomínky:
Stisknutím následujícího tlačítka se přihlásíte na akci: