Jednota českých právníků

Přednášející:

 doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D., odborný asistent Univerzity Palackého v Olomouci, advokát AK Havel, Holásek & Partners

Zaměření semináře

Seminář je zaměřen na vybrané aspekty zástavního práva, seznámení s dosud publikovanými názory v literatuře a v judikatuře s upozorněním na rizikové momenty v procesu vzniku, existence a zániku zástavního práva a s návrhem opatření vedoucích k jejich eliminaci.

 

Osnova semináře:
- Zástavní právo – obecná východiska
- Zástavní právo a zajištěná pohledávka
- Zakázaná ujednání v zástavní smlouvě
- Kritérium úplatnosti zástavního práva dle § 984 OZ
- Zástavní právo zapsané ve veřejném seznamu a rejstříku zástav (shody a rozdíly)
- Zástava hromadné věci (závodu)
- Sporné aspekty zániku zástavního práva (§ 1377, vztah k 1107 OZ)
- Význam § 1888 odst. 2 OZ
Diskuse a odpovědi na dotazy.

Místo konání: Přednáškový sál Justiční akademie v Hybernské ulici č. 18, Praha 1
Pořadatel: JČP Praha
Datum akce: 30. 10. 2018, 9:00
   
  Seminář 1018
   

Přihlašte se na akci
"30. 10. 2018: Zástavní právo se zaměřením na sporné otázky a aktuální rozhodovací praxi (1018)":

Pole označená * musí být vyplněna.

Jméno a příjmení *


Firma: *
Telefon: *
E-mail: *

Dodatečné poznámky, připomínky:
Stisknutím následujícího tlačítka se přihlásíte na akci: