Jednota českých právníků

Přednášející:

JUDr. Ljubomír Drápal, předseda Krajského soudu v Praze

Zaměření semináře

Seminář je zaměřen na výklad procesních institutů při aplikaci procesní úpravy pozůstalostního řízení dle zák.č. 292/2013 Sb., v platném znění a nové úpravy dědického práva v NOZ s odkazem na dosavadní judikatorní závěry, s poukazem na problémy v praxi v důsledku odlišnosti procesní úpravy od dosavadních procesních postupů a vyplývající spory z projednávání pozůstalosti, které se řeší v tzv. sporném řízení podle občanského soudního řádu.

Osnova semináře:

Účastníci pozůstalostního řízení – soudní komisariát – předběžná šetření – vypořádání společného jmění manželů – obvyklá cena – projednání dědictví – rozhodnutí o dědictví – dodatečné projednání dědictví – likvidace pozůstalosti – spory o dědické právo – vypořádání sporných aktiv a pasiv pozůstalosti – další spory vyvolané pozůstalostním řízením.
Diskuse a odpovědi na dotazy.

Místo konání:

Dražební sál v přízemí Justičního areálu Na Míčánkách, ul. 28. pluku 1533/29b, Praha 10-Vršovice

Pořadatel: JČP Praha
Datum akce: 22. 11. 2018, 9:00
   
  Seminář 1118
   

Přihlašte se na akci
"22. 11. 2018: Řízení o pozůstalosti a soudní spory z něj vyplývající (1118)":

Pole označená * musí být vyplněna.

Jméno a příjmení *


Firma: *
Telefon: *
E-mail: *

Dodatečné poznámky, připomínky:
Stisknutím následujícího tlačítka se přihlásíte na akci: