Jednota českých právníků

Přednášející:

JUDr. Josef Holejšovský, předseda senátu Vrchního soudu v Praze

Zaměření semináře

- Speciality bytového spoluvlastnictví ve vztahu ke spoluvlastnictví jako takovému
- Jednotka, byt, dům a společné části, podíly na společných částech
- Vznik jednotky, vazba vzniku jednotky na vznik společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ)

- Práva a povinnosti vlastníka jednotky, spoluvlastníci jednotky
- Speciality při převodu jednotky
- Správa domu a pozemku –
    a) bez vzniku SVJ
    b) se vznikem SVJ
- Společenství vlastníků jednotek coby právnické osoby
    a) založení a vznik, zrušení a zánik
    b) orgány, jejich působnost a rozhodování
    c) neplatnost rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek
- Zrušení bytového spoluvlastnictví
Diskuse a odpovědi na dotazy.

Místo konání: Přednáškový /dražební/ sál v přízemí Justičního areálu Na Míčánkách, ul. 28.pluku 1533/29b, Praha 10-Vršovice
Pořadatel: JČP Praha
Datum akce: 18. 12. 2018, 9:00
   
  Seminář 1218
   

Přihlašte se na akci
"18. 12. 2018: Bytové spoluvlastnictví (1218)":

Pole označená * musí být vyplněna.

Jméno a příjmení *


Firma: *
Telefon: *
E-mail: *

Dodatečné poznámky, připomínky:
Stisknutím následujícího tlačítka se přihlásíte na akci: