Jednota českých právníků

Přednášející:

JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, Ph.D., odborný asistent Právnické fakulty MU v Brně, ředitel Úřadu pro mezinárodní ochranu dětí

Zaměření semináře

Seminář je zaměřen na praktické aplikační otázky praxe – Volba práva a používání kolizních norem pro dílčí části závazkových právních poměrů – Specifi cká role obchodních zvyklostí a praktik – Doložky – Problematika ujednání ve smlouvách – Mezinárodní pravomoc soudů k řešení sporů – Rozhodčí řízení v mezinárodním obchodu.
Diskuse a odpovědi na dotazy.

 

Místo konání: Právnická fakulta UK v Praze, nám. Curieových 901/7, Praha 1, č. dveří 38, přízemí
Pořadatel: JČP Praha
Datum akce: 14. 1. 2019, 13:00
   
  Seminář 119
   

Přihlašte se na akci
"14. 1. 2019: Obchodní závazky s mezinárodním prvkem (119)":

Pole označená * musí být vyplněna.

Jméno a příjmení *


Firma: *
Telefon: *
E-mail: *

Dodatečné poznámky, připomínky:
Stisknutím následujícího tlačítka se přihlásíte na akci: