Jednota českých právníků

Přednášející:

Mgr. Michal Králík, Ph.D., předseda senátu Nejvyššího soudu ČR

Zaměření semináře

Společné jmění manželů a přechodná ustanovení významná pro jeho vypořádání – SJM a jeho vztah k institutu superfi ciální zásady – SJM a nabývání od neoprávněného se zaměřením na nesprávné katastrální zápisy – Určovací žaloby ve vztahu k SJM z pohledu naléhavého právního zájmu, veřejných seznamů a důkazního břemene – Vybrané otázky vypořádání SJM.

Diskuse a odpovědi na dotazy.

 

Místo konání: Právnická fakulta UK v Praze, nám. Curieových 901/7, Praha 1, č. dveří 38, přízemí
Pořadatel: JČP Praha
Datum akce: 14. 2. 2019, 9:00
   
  Seminář 219
   

Přihlašte se na akci
"14. 2. 2019: Vybrané aktuální otázky společného jmění manželů se zaměřením na vypořádání a rozhodovací praxi Nejvyššího soudu (219)":

Pole označená * musí být vyplněna.

Jméno a příjmení *


Firma: *
Telefon: *
E-mail: *

Dodatečné poznámky, připomínky:
Stisknutím následujícího tlačítka se přihlásíte na akci: