Jednota českých právníků

Přednášející:

JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., PhD., soudce Nejvyššího správního soudu

Zaměření semináře

1) Chrání správní soudnictví „jen“ zákonnost, anebo je to „malé“ ústavní soudnictví?
2) Enumerativnost státních pretenzí a legální licence – základ správního práva se spoustou nejasností
3) Rovnost ve veřejné správě – rozlišování, paušalizace, správní uvážení, formuláře a IT, aneb náklady a výnosy individuálního přístupu k jednotlivci

4) Zákaz libovůle – vázanost správy vlastní praxí, legitimní očekávání, nezákonná správní praxe jako pramen legitimního očekávání?
5) Racionalita ve veřejné správě, aneb musí mít veřejná správa pro všechno rozumné důvody? A jak moc je musí vyjádřit? Veřejná správa a political questions
6) Veřejná správa trestající (in dubio pro reo, důkazní standard, důkazní břemeno, proporcionalita sankce, subjektivní stránka správního deliktu)
7) Veřejná správa zdaňující (in dubio pro libertate, zneužití práva, administrativní zátěž…)
8) Veřejná správa budující (stavební právo jako pokračování sousedského či hodnotového sporu právními prostředky)
9) Lidskoprávní zmatek, aneb kolik je nejvyšších správních soudů? (NSS, ÚS, ESLP, SDEU)
10) Budoucnost, aneb příběhy služebnic, Velkých bratrů a zahlcení systému? Gender a matrika, sběr a využití dat, „totální“ správní soudnictví?

Diskuse a odpovědi na dotazy.

Místo konání: Právnická fakulta UK v Praze, nám. Curieových 901/7, Praha 1, č. dveří 38, přízemí
Pořadatel: JČP Praha
Datum akce: 15. 4. 2019, 9:00
   
  Seminář 419
   

Přihlašte se na akci
"15. 4. 2019: Ústavní aspekty správního práva (zákaz libovůle v činnosti správních orgánů, správní praxe, předvídatelnost, odůvodňování rozhodnutí, soudní kontrola veřejné správy, role práva EU a judikatury ESLP) (419)":

Pole označená * musí být vyplněna.

Jméno a příjmení *


Firma: *
Telefon: *
E-mail: *

Dodatečné poznámky, připomínky:
Stisknutím následujícího tlačítka se přihlásíte na akci: