Jednota českých právníků

Přednášející:

doc. JUDr. Ivana Štenglová, poradkyně místopředsedy NS ČR, vysokoškolský pedagog

Zaměření semináře

Právní úprava odpovědnosti za vady v občanském zákoníku – obecná úprava – Úprava této odpovědnosti v rámci úpravy kupní smlouvy a smlouvy o dílo – Zvláštní úprava práv spotřebitelů z vadného plnění – Vztah mezi odpovědností za vady a povinností hradit škodu vzniklou v důsledku vadného plnění.

Diskuse a odpovědi na dotazy.

Místo konání: Právnická fakulta UK v Praze, nám. Curieových 901/7, Praha 1, č. dveří 38, přízemí
Pořadatel: JČP Praha
Datum akce: 27. 5. 2019, 9:00
   
  Seminář 519
   

Přihlašte se na akci
"27. 5. 2019: Odpovědnost za vady, její souběh s odpovědností za škodu, práva z vadného plnění – rozlišení práv podnikatelů a spotřebitelů (519)":

Pole označená * musí být vyplněna.

Jméno a příjmení *


Firma: *
Telefon: *
E-mail: *

Dodatečné poznámky, připomínky:
Stisknutím následujícího tlačítka se přihlásíte na akci: