Jednota českých právníků

Přednášející:

JUDr. Ljubomír Drápal, předseda Krajského soudu v Praze

Zaměření semináře

Seminář je zaměřen na výklad procesních institutů dle úpravy v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, z hlediska odlišnosti od dosavadních procesních postupů a související problémy v praxi, včetně seznámení s dosavadní judikaturou, s obsahem:

- účastníci pozůstalostního řízení
- soudní komisariát
- předběžná šetření
- vypořádání společného jmění manželů
- obvyklá cena
- projednání dědictví
- rozhodnutí o dědictví
- dodatečné projednání dědictví
- likvidace pozůstalosti
- spory o dědické právo
- vypořádání sporných aktiv a pasiv pozůstalosti
- další spory vyvolané pozůstalostním řízením.

Diskuse a odpovědi na dotazy.

Místo konání: Právnická fakulta UK v Praze, nám. Curieových 901/7, Praha 1, č. dveří 300, 3. poschodí
Pořadatel: JČP Praha
Datum akce: 23. 9. 2019, 9:00
   
  Seminář 619
   

Přihlašte se na akci
"23. 9. 2019: Řízení o pozůstalosti (619)":

Pole označená * musí být vyplněna.

Jméno a příjmení *


Firma: *
Telefon: *
E-mail: *

Dodatečné poznámky, připomínky:
Stisknutím následujícího tlačítka se přihlásíte na akci: