Jednota českých právníků

Přednášející:

JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M., odborný asistent Právnické fakulty UK v Praze

Zaměření semináře

Seminář je zaměřen na otázky vlastnické struktury a evidence skutečných majitelů s obsahem:

- základní rámec evidence, právní význam řádného zápisu a důsledky nesplnění
- legální vymezení skutečného majitele (materiální defi nice vs. fikce)
- obsah povinnosti vést a průběžně zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele
- meze formální publicity evidence
- okruh zapisovaných skutečností
- zápis do evidence rejstříkovým soudem a s tím související otázka míry spolehlivosti údajů zapsaných v evidenci pro povinné a další osoby, které k evidenci mají přístup
- přímý zápis do evidence notářem
- poplatky spojené s návrhem na zápis
- možnosti obrany osoby zapsané do evidence jako skutečný majitel proti neoprávněnému zápisu
- další aktuální otázky.


Diskuse a odpovědi na dotazy.

Místo konání: Právnická fakulta UK v Praze, nám. Curieových 901/7, Praha 1, č. dveří 220, 2. poschodí
Pořadatel: JČP Praha
Datum akce: 14. 10. 2019, 9:00
   
  Seminář 719
   

Přihlašte se na akci
"14. 10. 2019: Informační systém skutečných majitelů, důsledky pro praxi (719)":

Pole označená * musí být vyplněna.

Jméno a příjmení *


Firma: *
Telefon: *
E-mail: *

Dodatečné poznámky, připomínky:
Stisknutím následujícího tlačítka se přihlásíte na akci: