Jednota českých právníků

Přednášející:

JUDr. Pavlína Brzobohatá, předsedkyně senátu Nejvyššího soudu ČR

Zaměření semináře

Seminář je zaměřen na otázky úpravy bytového spoluvlastnictví v zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se zřetelem k úpravě správy domu a pozemku, na seznámení s poznatky v této oblasti nabyté za dobu účinnosti nové právní úpravy, s obsahem:

- bytové spoluvlastnictví (jednotka – prohlášení a jeho změny, převod jednotek, přechod dluhů; společné části – pojetí, určení velikosti podílu na společných částech nemovité věci; práva a povinnosti vlastníka jednotky
- správa domu a pozemku (bez vzniku společenství vlastníků; společenství vlastníků – vznik, založení, orgány společenství vlastníků, shromáždění, rozhodování shromáždění (přezkum těchto rozhodnutí soudem)


Diskuse a odpovědi na dotazy.

Místo konání: Právnická fakulta UK v Praze, nám. Curieových 901/7, Praha 1, č. dveří 38, přízemí
Pořadatel: JČP Praha
Datum akce: 21. 10. 2019, 9:00
   
  Seminář 819
   

Přihlašte se na akci
"21. 10. 2019: Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek, judikatura NS ČR (819)":

Pole označená * musí být vyplněna.

Jméno a příjmení *


Firma: *
Telefon: *
E-mail: *

Dodatečné poznámky, připomínky:
Stisknutím následujícího tlačítka se přihlásíte na akci: