Jednota českých právníků

Přednášející:

JUDr. Martina Kasíková, předsedkyně senátu Krajského soudu v Praze

Zaměření semináře

Seminář je zaměřen na dopady četných novelizací exekučního řádu i občanského soudního řádu do exekučního řízení a časovou působnost těchto novel s obsahem:

Aktuální exekuční problémy – Účast manžela povinného v exekuci a postih jeho účtu – Postih SJM – Náklady exekuce – Střet exekuce a insolvence – Exekuce rozhodčího nálezu – Exekuce notářského zápisu – Střet exekucí – Nejnovější judikatura Ústavního soudu, Nejvyššího soudu ČR a krajských soudů v oblasti exekučního řízení.

Diskuse a odpovědi na dotazy.

Místo konání: Právnická fakulta UK v Praze, nám. Curieových 901/7, Praha 1, č. dveří 220, přízemí
Pořadatel: JČP Praha
Datum akce: 5. 12. 2019, 9:00
   
  Seminář 919
   

Přihlašte se na akci
"5. 12. 2019: Aktuální problémy v exekučním řízení (919)":

Pole označená * musí být vyplněna.

Jméno a příjmení *


Firma: *
Telefon: *
E-mail: *

Dodatečné poznámky, připomínky:
Stisknutím následujícího tlačítka se přihlásíte na akci: