Jednota českých právníků

Přednášející:

Mgr. Michal Králík, Ph.D., předseda senátu Nejvyššího soudu ČR

Zaměření semináře

Seminář je zaměřen na aktuální otázky správy společné věci a ukončení spoluvlastnictví z pohledu judikatury NS ČR s obsahem:

- základní otázky správy společné věci (kategorizace, mechanismy rozhodování)
- oddělení ze spoluvlastnictví
- zrušení a vypořádání spoluvlastnictví (předpoklady a překážky zrušení, způsoby vypořádání, vypořádání spoluvlastnictví a dobré mravy, přiměřená náhrada)
- odklad zrušení spoluvlastnictví
- zrušení spoluvlastnictví a rozhodování o náhradě nákladů.

Diskuse a odpovědi na dotazy.

Místo konání: Právnická fakulta UK v Praze, nám. Curieových 901/7, Praha 1, č. dveří 220, přízemí
Pořadatel: JČP Praha
Datum akce: 10. 12. 2019, 9:30
   
  Seminář 1019
   

Přihlašte se na akci
"10. 12. 2019: Vybrané otázky správy společné věci a ukončení spoluvlastnictví z pohledu aktuální judikatury NS ČR (1019)":

Pole označená * musí být vyplněna.

Jméno a příjmení *


Firma: *
Telefon: *
E-mail: *

Dodatečné poznámky, připomínky:
Stisknutím následujícího tlačítka se přihlásíte na akci: