Jednota českých právníků

Přednášející: JUDr. Ladislav Muzikář, předseda senátu Městského soudu v Praze

Likvidace dědictví podle dřívější úpravy (zák.č. 95/1963 Sb.; zák.č. 99/1963 Sb.) - porovnání se současnou úpravou likvidace pozůstalosti v zák.č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních Likvidace pozůstalosti podle současné úpravy:

Nařízení likvidace (předpoklady, rozhodnutí o nařízení likvidace - jmenování likvidačního správce - účinky nařízení likvidace, přechod správy, zajištění majetku - ; likvidační správce (vznik a zánik funkce, práva a povinnosti) - likvidační podstata (majetek likvidační podstaty a jeho zjišťování, seznam majetku likvidační podstaty, vyloučení z likvidační podstaty, správa majetku likvidační podstaty, zpeněžení majetku likvidační podstaty) - přihlašování pohledávek (pasiva likvidační podstaty, přihláška, přezkoumání pohledávky, zjištění pohledávky a práva na uspokojení pohledávky ze zajištění) - rozvrh výtěžku zpeněžení (uspokojení pohledávek, rozvrhové usnesení, likvidační přebytek, skončení řízení) - další najevo vyšlý majetek likvidační podstaty - zastavení likvidace - úschovy v řízení o likvidaci pozůstalosti. Diskuse a odpovědi na dotazy. 

Místo konání: Přednáškový sál Justiční akademie, Praha 1, Hybernská 18
Pořadatel: JČP Praha
Datum akce: 22. 04. 2016
Čas akce: 09:00
Cena pro členy: 900,- Kč
Cena pro nečleny: 1500,- Kč