Jednota českých právníků

Přednášející: doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D., vysokoškolský pedagog Právnické fakulty UK v Praze

Zaměření semináře

  1. Hospodárnost versus spravedlnost civilního řízení – příprava jednání s fikcí uznání
  2. Rozsudek pro zmeškání – obrana anebo kazuistika?
  3. Rozhodnutí bez jednání – rozumný nástroj nebo ne?
  4. Soudní rozhodnutí – očekávané, nepřekvapivé, odůvodněné
  5. Elektronické soudní řízení
  6. Opravné prostředky jako nástroj spravedlivého procesu (žaloba pro zmatečnost, dovolání)
  7. Dokazování jako pramen poznání spravedlnosti
  8. Hromadná řízení – hledání české cesty
  9. Vykonávací řízení – exekuce – efektivita vs. spravedlnost

Diskuse a odpovědi na dotazy.

Místo konání: Přednáškový sál Justiční akademie, Praha 1, Hybernská 18/ I. posch.
Pořadatel: JČP Praha
Datum akce: 24. 2. 2020, 9:00
   
  Seminář 120
   

Přihlašte se na akci
"24. 2. 2020: Civilní proces na hraně ústavnosti (120)":

Pole označená * musí být vyplněna.

Jméno a příjmení *


Firma: *
Telefon: *
E-mail: *

Dodatečné poznámky, připomínky:
Stisknutím následujícího tlačítka se přihlásíte na akci: