Jednota českých právníků

Přednášející: Doc. JUDr. Filip Melzer, LL. M., Ph.D., Právnická fakulta University Palackého v Olomouci

Pojem práva stavby – stavba ve smyslu občanskoprávním – právo stavby a bytové spoluvlastnictví – právo stavby  a služebnosti – právo stavby a podzemní stavby – předčasný zánik práva stavby – obsah práva stavby - obligační a věcněprávní ujednání – právo na náhradu – stavba na cizím pozemku – přestavek – přechodná ustanovení ke stavbě na cizím pozemku.

 

Místo konání: Přednáškový sál Justiční akademie, Praha 1, Hybernská 18
Pořadatel: JČP Praha
Datum akce: 16. 09. 2016
   
  Seminář 916