Jednota českých právníků

Přednášející: JUDr. Pavlína Brzobohatá,  předsedkyně senátu Nejvyššího soudu ČR

Předmět a účel nájmu – kogentnost úpravy – nájemné a úhrada  za služby (výše, prodlení, zvyšování, jistota) – skončení nájmu ( prolongace, výpověď, námitky, přezkum oprávněnosti výpovědi) – vyklizení – společný nájem – náhrada za převzetí zákaznické základny – přechodná ustanovení.  Diskuse a odpovědi na dotazy. 

 

Místo konání: Přednáškový sál Justiční akademie, Praha 1, Hybernská 18
Pořadatel: JČP Praha
Datum akce: 14. 10. 2016
   
  Seminář 1016