Jednota českých právníků

Přednášející: JUDr. Petr Vojtek,  předseda senátu Nejvyššího soudu ČR

Základní východiska nové úpravy – důvody vzniku povinnosti škůdce hradit újmu ( tzv. odpovědnostní typy) – obecná ustanovení – zvláštní typy odpovědnosti (škoda způsobená zvířetem, věcí, provozní činností, provozem dopravních prostředků, radou) – rozsah a forma náhrady -  některé  aktuální otázky a judikatura. Diskuse a odpovědi na dotazy.                                               

 

Místo konání: Přednáškový sál Justiční akademie, Praha 1, Hybernská 18
Pořadatel: JČP Praha
Datum akce: 11. 11. 2016
   
  Seminář 1116