Jednota českých právníků

Přednášející: Doc. JUDr. Ivana Štenglová , poradkyně místopředsedy NS ČR

Seminář se bude věnovat zejména  :  obecné úpravě vztahů mezi obchodní společností a jejími společníky – úpravě vztahů v osobních společnostech – úpravě vtahu ve společnosti s ručením omezeným – úpravě vztahů v akciové společnosti – modifikaci vztahů ve společnických ( akcionářských) dohodách – mezím společnických dohod – vztahu mezi  společnickými  dohodami a zvláštními druhy podílů (akcií) – obligačním a korporátním účinkům společnických dohod – judikatuře ke  společnickým  dohodám. Diskuse a odpovědi na dotazy.

 

Místo konání: Přednáškový sál Justiční akademie, Praha 1, Hybernská 18
Pořadatel: JČP Praha
Datum akce: 9. 12. 2016
   
  Seminář 1216