Jednota českých právníků

Přednášející: JUDr. Pavla Schödelbauerová, MMR ČR

Bytové spoluvlastnictví

Předmět vlastnictví a spoluvlastnictví – existence dvojího druhu jednotek, přesah úprav zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů do období po roce 2014 – Společné části domu podle zákona o vlastnictví bytů a  podle ObčZ, nařízení vlády č. 366/2013 Sb., které upravuje způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce, vymezuje části nemovité věci, které jsou společné, a upravuje podrobnosti správy domu a pozemku – Způsoby vzniku jednotky – převody jednotek.

 

Společenství vlastníků jednotek a jeho zařazení do systému právní úpravy právnických osob

Úprava obecných ustanovení o právnických osobách, úprava spolku – Přechodná ustanovení  týkající se společenství vlastníků jednotek – Správa nemovité věci bez vzniku společenství a s jeho vznikem – Založení a vznik společenství vlastníků jednotek podle ObčZ, vznik  společenství vlastníků podle zák. č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva  k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů -  Kompetence společenství vlastníků jednotek – Orgány společenství a jejich kompetence, odpovědnost orgánů společenství – Rozhodování společenství vlastníků jednotek – Stanovy společenství vlastníků jednotek, jejich náležitosti a jejich změny -  Zrušení společenství vlastníků jednotek – Práva a povinnosti vlastníků jednotek.

Diskuse a odpovědi na dotazy.

Místo konání: Přednáškový sál Justiční akademie, Praha 1, Hybernská 18
Pořadatel: JČP Praha
Datum akce: 15. 12. 2016
   
  Seminář 1316